Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Συνδέσεις

 

Ελληνικές Βιβλιοθήκες

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Φυσικής και Πληροφορικής

 

Ιστοσελίδα Τμήματος Φυσικής
Ιστοσελίδα Τμήματος Πληροφορικής
Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου Α.Π.Θ.
Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Α.Π.Θ.
CERN - Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών
N.A.S.A
SPIRES στο SLAC - High energy Physics Database
Astrophysics Data System - ADS
Astronomical Appplications - U.S. Naval Observatory
Living Reviews in Relativity
E-print αρχεία για Φυσική, Μαθηματικά, Επιστήμη Υπολογιστών, κλπ.
Regular & Chaotic Dynamics
Publications of the Astronomical Society of Japan
Physics Jobs
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
American Institute of Physics
American Physical Society
Society for Industrial and Applied Mathematics
Insitute of Physics
American Astrophysical Society
International Union of Crystallography
Optical Society of America
Society for Applied Spectroscopy
American Ceramic Society
Institute of Electrical & Electronics Engineers
American Geophysical Union
Ένωση Ελλήνων Φυσικών