Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

    Συχνές Ερωτήσεις


 

Πώς μπορώ να βγάλω κάρτα για την βιβλιοθήκη;
Πώς μπορώ να δανειστώ βιβλία από την βιβλιοθήκη;
Ποια βιβλία μπορώ να δανειστώ και για πόσες μέρες;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου σχετικά με το υλικό της βιβλιοθήκης;
Πότε υποχρεούμαι να επιστρέψω το υλικό;
Πώς μπορώ να αναζητήσω βιβλία;
Τι γίνεται αν κάποιο βιβλίο που ζητώ δεν υπάρχει στα ράφια ή δεν υπάρχει στην βιβλιοθήκη;
Μπορώ να καλέσω μέσω τηλεφώνου από το σπίτι μου τους καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών;
Πόσο κοστίζουν οι φωτοτυπίες;
Μπορώ να δανειστώ περιοδικά;

  


Πώς μπορώ να βγάλω κάρτα για την βιβλιοθήκη;

 

Τα μέλη ΔΕΠ, τα μόνιμο προσωπικό του Α.Π.Θ., οι προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να προμηθεύονται την κάρτα δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη. Αυτήν την κάρτα μπορεί να την προμηθευτεί κανείς καθ' όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και διαρκεί για ένα χρόνο. Για την έκδοση της κάρτας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη (βιβλιάριο σπουδών, βεβαίωση σπουδών), αστυνομική ταυτότητα και φωτογραφία. Αυτή η κάρτα δεν είναι απαραίτητη για την χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

Η κάρτα δανεισμού ανανεώνεται κάθε έτος για τους φοιτητές.


 


Πώς μπορώ να δανειστώ βιβλία από την βιβλιοθήκη;


Για να δανειστεί κάποιος από την Βιβλιοθήκη πρέπει πρώτα να γίνει μέλος της λαμβάνοντας την κάρτα μέλους.

Τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη ΕΔΤΠ, οι προ- και μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να προμηθεύονται την κάρτα δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη. Η κάρτα δανεισμού ανανεώνεται κάθε έτος για τους φοιτητές, χωρίς επιπλέον κόστος.

Τα δικαιώματα δανεισμού δε μεταφέρονται σε άλλο άτομο και ο καθένας μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του. Τα περιοδικά και τα πληροφοριακά βιβλία (reference books) δε δανείζονται.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πίσω κάποιο βιβλίο που έχει δανειστεί ένας χρήστης πριν τη λήξη της ημερομηνίας επιστροφής.

Φοιτητές
Μέλη ΔΕΠ
Aλλοι


Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν έως και 4 βιβλία για 15 ημέρες και 2 επιπλέον βιβλία από τις συλλογές δανεισμού περιορισμένης διάρκειας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να δανειστούν μέχρι 15 βιβλία για ένα μήνα.

Μπορούν να ξαναδανειστούν αμέσως το ίδιο βιβλίο εκτός και αν έχει γίνει κάποια κράτηση για αυτό.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν μία κράτηση για κάποιο βιβλίο που είναι δανεισμένο, αλλά η κράτηση λήγει μετά από 3 ημέρες από την επιστροφή του βιβλίου.

Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο (0,30 ευρώ  / ημέρα για τα βιβλία της Κύριας Συλλογής και 0,30 ευρώ / ώρα για τα βιβλία της Κλειστής Συλλογής, Διδακτικά). Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμιά βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ έως την εξόφλησή του.

Όταν ο χρήστης δεν είναι σε θέση, για οποιοδήποτε λόγο, να επιτρέψει το υλικό που δανείστηκε, υποχρεούται να καταβάλει το κόστος του ή να το αντικαταστήσει. Το κόστος περιλαμβάνει την τιμή του υλικού προσαυξημένη κατά 5 % για τα έξοδα επεξεργασίας του.

Το δανειζόμενο υλικό επιθεωρείται κατά την επιστροφή του. Αν διαπιστωθούν επιπλέον φθορές, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται στην αποκατάστασή τους ή στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Οι φοιτητές δεν μπορούν να δανειστούν περιοδικά.

Οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν βιβλία από την Κλειστή Συλλογή μόνο από τις 6:00 μ.μ. το βράδυ μέχρι τις 10:00 π.μ. το επόμενο πρωί.

 


Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να δανειστούν μέχρι 15 βιβλία για ένα μήνα.

Τα μέλη ΔΕΠ δεν επιτρέπεται να δανείζονται περιοδικά ή βιβλία από την Κλειστή Συλλογή.

 
Aλλοι

Aτομα χωρίς ιδιότητα φοιτητή ή μέλους ΔΕΠ μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης.

Φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν προσωπική έρευνα (ετήσια συνδρομή:50 ευρώ),

Συλλογικά όργανα, Οργανισμοί, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (ετήσια συνδρομή:150 ευρώ)

Οι κανονισμοί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών.

 


Ποια βιβλία μπορώ να δανειστώ και για πόσες μέρες;

 

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι χωρισμένο σε συλλογές (κλειστή, διδακτικά κλπ.). Τα βιβλία της κάθε  συλλογής δεν δανείζονται για το ίδιο χρονικό διάστημα. Έτσι, για τον εύκολο διαχωρισμό των βιβλίων της κάθε συλλογής αλλά και τον προσδιορισμό του χρόνου δανεισμού τους, υπάρχουν ανάλογα διακριτικά για κάθε συλλογή. Πιο συγκεκριμένα τα βιβλία με:  

*   Κίτρινη ταινία ανήκουν στην κλειστή συλλογή και δεν δανείζονται παρά μόνο από τις 6.00 μ.μ. ως τις 10.00 π.μ. της άλλης μέρας.

 

*      Κόκκινη ταινία ανήκουν στα πληροφοριακά βιβλία και δεν δανείζονται καθόλου.

 

*      Πράσινη ταινία ανήκουν στα διδακτικά βιβλία του Τμήματος της Πληροφορικής και δεν δανείζονται παρά μόνο από τις 6.00 μ.μ. ως τις 10.00 π.μ. της άλλης μέρας.

 

*       Μπλε ταινία ανήκουν στα διδακτικά βιβλία του Τμήματος της Φυσικής και δεν δανείζονται παρά μόνο από τις 6.00 μ.μ. ως τις 10.00 π.μ. της άλλης μέρας.

 

*       Καφέ ταινία ανήκουν στην ειδική συλλογή (βιβλία Συλλόγου Φοιτητών Πληροφορικής) και δανείζονται για 15 ημέρες.

 

*      Μαύρη ταινία ανήκουν στην συλλογή διδακτορικών διατριβών του Τμήματος της Φυσικής και δεν δανείζονται καθόλου.

 Εκτός όμως από αυτόν το διαχωρισμό των βιβλίων σε συλλογές, υπάρχουν διακριτικά που μπορεί να προσδιορίζουν βιβλία από κάθε συλλογή. Συνεπώς βιβλία με: 

t κίτρινη βούλα στη ράχη τους  σημαίνει ότι δανείζονται για 3 ημέρες.

 

            t πορτοκαλί βούλα στο εξώφυλλο τους σημαίνει ότι συνοδεύονται από CD-ROM ή δισκέτα.

                  

            t   μία μικρή πορτοκαλί βούλα στη ράχη τους σημαίνει ότι είναι βιβλία του Μεταπτυχιακού Ραδιοηλεκτρολογίας.

                        

          t  μία μικρή πράσινη βούλα στη ράχη τους σημαίνει ότι βιβλία του Μεταπτυχιακού Φυσικής Υλικών.

 


Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου σχετικά με το υλικό της βιβλιοθήκης;

 

Ο δανεισμός των βιβλίων μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας των 15 ημερών (απαραίτητη η προσκόμισή τους στη Βιβλιοθήκη), εκτός και αν ο συγκεκριμένος τίτλος έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη.

Τηλεφωνικές ανανεώσεις γίνονται μόνο κατά την περίοδο των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, Θερινή περίοδος) ύστερα από σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη βιβλιοθήκη.


-Η Βιβλιοθήκη επιφυλάσσεται να ζητήσει ένα βιβλίο πίσω, πριν την πάροδο της ημερομηνίας επιστροφής του, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
-Τα βιβλία που κατά την επιστροφή τους έχουν ζητηθεί από άλλον χρήστη, θα κρατιούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για 3 εργάσιμες μέρες. Μετά την πάροδο των 3 ημερών, τα βιβλία θα επιστρέφονται στα ράφια.
-Οι δανειζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση των βιβλίων που δανείζονται.
-Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο (0,30
ευρώ/ ημέρα για τα βιβλία της Κύριας Συλλογής και 0,30 ευρώ / ώρα για τα βιβλία της Κλειστής Συλλογής-Διδακτικά).
-Σε περίπτωση που ένα βιβλίο χαθεί, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει καταβάλλοντας την τρέχουσα καταβάλλοντας την τρέχουσα τιμή του βιβλίου, με επιβάρυνση 5% για τα έξοδα επεξεργασίας του.
-Κατά το τέλος των σπουδών τους οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) οφείλουν να μην έχουν καμία καμία εκκρεμότητα με την Βιβλιοθήκη, προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση για την ορκωμοσία τους.


Πότε υποχρεούμαι να επιστρέψω το υλικό;

 

Όλα τα βιβλία πρέπει να έχουν επιστραφεί πριν το πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας επιστροφής.

Αν το βιβλίο δεν επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος χρεώνεται με το συμβολικό ποσό των 0,30 ευρώ / ημέρα. Αν δεν επιστραφεί το βιβλίο μέσα σε μια εβδομάδα από την ημερομηνία λήξης του δανεισμού, αποστέλλεται ειδοποίηση.

Τα αρχεία δανεισμού της Βιβλιοθήκης ανανεώνονται με την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την ανανέωση των αρχείων δανεισμού της βιβλιοθήκης απαιτείται η επιστροφή των δανεισμένων βιβλίων από τους χρήστες.


 


Πώς μπορώ να αναζητήσω βιβλία;

 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης μας.


Τι γίνεται αν κάποιο βιβλίο που ζητώ δεν υπάρχει στα ράφια ή δεν υπάρχει στην βιλιοθήκη;

 

Αν κάποιο βιβλίο που ζητάτε δεν είναι στα ράφια μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης το οποίο θα σας ενημερώσει σχετικά με το αν το βιβλίο που ζητάτε είναι δανεισμένο ή αν δεν υπάρχει στην βιβλιοθήκη μας. Στην τελευταία περίπτωση, μπορείτε να μάθετε από το προσωπικό ποιες άλλες βιβλιοθήκες το διαθέτουν. Τότε μπορεί να κανονιστεί ένας διαδανεισμός μεταξύ των δύο βιβλιοθηκών. Όταν το φτάσει βιβλίο που ζητήθηκε, θα ενημερωθείτε από την βιβλιοθήκη.


Μπορώ να καλέσω μέσω τηλεφώνου από το σπίτι μου τους καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών;

 Στην περίπτωση που διαθέτετε στο σπίτι σας υπολογιστή με modem μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου για να σας δοθεί όνομα χρήστη και κωδικός ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το Δίκτυο του Πανεπιστημίου.


Πόσο κοστίζουν οι φωτοτυπίες;

 

Για την φωτοτύπιση σελίδων πρέπει να προμηθευτείτε τις ειδικές κάρτες χρήσης των φωτοτυπικών. Διατίθενται:
Κάρτα για 20 φωτοτυπίες:  1,20 ευρώ
Κάρτα για 50 φωτοτυπίες:   2    ευρώ
Κάρτα για 100 φωτοτυπίες:3,50 ευρώ
Κάρτα για 200 φωτοτυπίες:  5   ευρώΜπορώ να δανειστώ περιοδικά;

 

Όχι, υπάρχει μόνο η δυνατότητα μελέτης και φωτοτύπισης των περιοδικών μέσα στην βιβλιοθήκη.